Det er nu muligt at få registreret DNA-test for pelsvariant i DKKDa den irske setter i sin tid blev brugt til at genopbygge den korthårede vizsla race, er nogle korthårede vizslaer bærere af genet for lang pels. Lang pels betragtes som en fejl, men langhårede hvalpe kan undgås ved at DNA-teste avlshundene, og undgå at parre to bærere med hinanden.

Dansk Kennelklubs sundhedsudvalg har nu godkendt Dansk Vizsla Klubs ønske om, at DNA-test for pelsvariant kan registreres i hundedatabasen.


Rekvisition er oprettet i hundeweb.dk og hedder "DNA-Pelsvariant kort-/langhår (FGF5)".


Registrering af resultaterne skal følge DKK’s normale procedure for DNA test, som er beskrevet her.


DKK oplyser, at resultater fra før det blev muligt at købe rekvisition, kan registreres mod at der købes rekvisition og test resultatet indsendes – Husk, hvis det ikke fremgår af certifikatet fra laboratoriet, at det er en dyrlæge der har udtaget prøvematerialet og verificeret hundens ID, så skal dette fremskaffes, før resultatet kan registreres.