HjemNyhederBestyrelsenAktiviteterVizsla'enKenneloversigtHvalpelisteHanhundelisteResultaterGalleriHistorieLink

Raceledelsen for Golden Retriever's
Mentalbeskrivelse d. 19/-2011
Hønning Plantage

Krudtens Hockey

 

 

AKTIVITET:

1

2

3

4

5

1a Kontakt

 

Afviser kontakt, knurrer
og/eller bidforsøg

Undviger kontakt - kryber og trækker sig

Acceptere kontakt 
- er helt uengageret 
- trækker sig ikke

Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret

Påtrængende kontakt
- anledning mangler
- kan evt. hoppe og gø

1b Håndtering

Vil ikke følge med

Følger med et stykke.
Evt. i fuld line væk fra TL

Følger modvilligt med hele vejen

Følger med uden besvær

Følger villigt med

1c Håndtering

Flugtforsøg / kraftig
trueadfærd

Kraftige unddragelser /
trusler

Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd

Lader sig håndtere

Lader sig villigt håndtere

2a Leg

Leger ikke

Leger ikke 
viser interesse

Leger - starter langsomt
B liver aktiv

Leger aktivt
Starter hurtigt

Leger meget aktivt. Starter
hurtigt. Svær at afbryde

2b Leg - greb

Griber ikke

Griber ikke straks
Snuser først på objektet

Griber forsigtigt eller
nipper i objektet

Griber med hele munden,
tager fat

Griber straks - målbevidst

2c Leg - træk
 - kampleg

Tager ikke fat

Holder forsigtigt fast
Slipper og / eller Trækker
ikke

Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen

Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til 
TL slipper

Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper
Rusker efter TL slipper

3a Jagt - fart

Starter ikke

       1             2

Starter, men afbryder
Fuldfører ikke

       1             2

Når frem. Starter lang-
somt. Farten øges under
forløbet
        1             2

Starter og fuldfører med
høj fart

         1            2
 

Starter med meget høj fart
Løber mere end 2 m. forbi

          1             2

3b Jagt - fangst

Overser bevidst.
Når ikke frem til byttet.
       1             2

Tager ikke byttet
Snuser ikke til byttet
       1             2

Tager ikke byttet, men
snuser til byttet
        1            2

Tager byttet tøvende
         1             2

Tager byttet straks
Målbevidst
          1             2
  

4 Aktivitets-
    niveau

Inaktiv
- uinteresseret

Opmærksom
- Står, sidder eller ligger

Går rundt. Evt. snuser,
spiser græs eller bider i
pinde under forløbet

Skifter hurtigt aktivitet,
graver, bider i pinde,
springer op

Skifter meget hurtigt
mellem aktiviteterne.
Piber, gør, trækker i linen

5a Overraskelse
 -  skræk

Stopper - kort stop. Ingen
undvigelser

Stopper og dukker sig

Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter
(vender sig bort)

Flygter mere end 5 meter

5b Overraskelse
trusler/aggressivitet

Ingen trueadfærd

En eller to trussels-
handlinger

Mere end to trusselshand-
linger eller vedvarende
trusler

Mange eller vedvarende
trusler med angreb

Kraftig trueadfærd med
direkte angreb

5c Overraskelse
 -  nysgerrighed

Går frem til dukken, når
dukken er lagt ned.
Går ikke frem

Går frem til dukken, når
føreren taler til dukken

Går frem til dukken, når
føreren står ved dukken

Går frem til dukken, når
føreren er gået halvt frem

Går frem uden hjælp, evt.
med lav kropsholdning

5d Overraskelse
 -  afreaktion

Ingen undvigemanøvre

Går i lille bue 1. gang
Ser til siden 2. gang
Ingen reaktion 3. gang

Går lille bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. gang

Strakt line væk fra dukken
1. gang
Går i bue 2. og 3. gang

Strakt line væk fra dukken
mindst to gange

6a Lyd - skræk

Stopper - kort stop.
Ingen undvigelser

Stopper og dukker sig

Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter
(vender sig bort)

Flygter mere end 5 meter

6b Lyd
 -  nysgerrighed

Går frem til pladen, når
føreren rører ved pladen.
Går ikke frem

Går frem til pladen, når
føreren taler til pladen

Går frem til pladen, når
føreren står ved pladen

Går frem til pladen, når
føreren er gået halvt frem

Går frem uden hjælp, evt.
med lav kropsholdning

6c Lyd
 -  afreaktion

Ingen undvigemanøvre

 

Går i lille bue 1. gang
Ser til siden 2. gang
Ingen reaktion 3. gang

Går lille bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. gang

Strakt line væk fra dukken
1. gang
Går i bue 2. og 3. gang

Strakt line væk fra dukken
mindst to gange

7a Spøgelser
 -   skræk

Viser ingen flugttendenser

En eller to flugthandlinger

Skifter mellem begyn-
dende flugt og kontrol

Flugt eller afbrudt flugt
efter momentets første
tredjedel

Flygter i linens længde i 
momentets første tredjedel

7b Spøgelser
trusler/aggressivitet

Ingen trueadfærd
 

En eller to trusselshand-
linger i en del eller hele forløbet

Mere end to eller ved-
varende trusler i en del af 
forløbet

Mange eller vedvarende
trusler med angreb efter
den halve afstand

Kraftig trueadfærd med
angreb i hele forløbet

7c Spøgelser
 -  afreaktion

Går frem til figuranten, når
figuranten er demaskeret
Kommer ikke frem
       1              2  

Går frem til figuranten, når
fører taler til figuranten

       1            2

Går frem til figuranten, når
fører står ved figuranten

        1             2

Går frem til figuranten, når
fører er gået halv frem
mod figuranten
        1             2

Går frem til figuranten
uden hjælp, evt. med lav
kropsholdning
          1           2

8   Skarp lyd

Viser sig ikke berørt.
Hurtig kontrol, siden uberørt

Reaktionen forsvinder ef-
ter de første skud
Afbryder, men genop-
tager tidligere aktivitet

Tilbageværende uro efter
flere skud
Kan ikke genoptage
tidligere aktivitet

Viser stigende flugtten-
denser efter hvert skud
både ved aktivitet og 
passivitet

Flygter under aktivitet
Forlader evt. pladsen

 Gul = ønskeprofil
Blå = Hockey
Grøn = sammenfald

 

 

Copyright © 2010 Dansk Vizsla Klub
Alle rettigheder reserveret.